WOLONTARIAT

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. Według obowiązującego w Polsce prawa wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Wolontariat to praca bezpłatna, nie jest ona jednak bezinteresowna. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Fundacja Unika Menso zachęca wszystkich do odbycia wolontariatu przy naszych przedsięwzięciach. Wszyscy nasi wolontariusze otrzymają umowy wolontariackie oraz certyfikaty i opinie potwierdzające ich pracę.

Skontaktuj się z nami - tutaj

banner duzy

 

IDENTYFIKUJESZ SIĘ Z NASZĄ IDEĄ I PRZEDSIĘWZIĘCIAMI?POMÓŻ NAM ZMIENIAĆ ŚWIAT

Untitled 1
 Modra 1c/10
81-132 Gdynia
KRS 0000610400
NIP 9581673075
REGON 364150750